EPC

Sinds 1996 zijn EPC berekeningen een verplicht onderdeel bij de aanvraag van bouwvergunningen voor nieuwbouwprojecten.
De Energie Prestatie Coefficient (EPC) is een maat voor het energiegebruik van een gebouw. Hoe hoger de EPC hoe hoger het energiegebruik.
In 1996 mocht de EPC van woningen niet hoger zijn dan 1,4, nu is dat gedaald naar 0,4.
Door een pakket van energiebesparende maatregelen moet de vereiste EPC gerealiseerd worden.

Gebruiksfunctie EPC-eis per 1 januari 2015 Omschrijving gebruiksfunctie
Bijeenkomst 1,1 Het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport.
Cel 1,0 Dwangverblijf van mensen.
Cellengebouw 1,0 Gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer celfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes.
Gezondheidszorg,
klinisch
1,8 Medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling. Een onderscheid wordt gemaakt tussen klinisch en niet-klinisch. Klinisch houdt in dat het gebouw(deel) bestemd is voor het verblijf van patiënten of bewoners die als gevolg van hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid permanent of tijdelijk aan bed zijn gebonden.
Gezondheidszorg,
niet klinisch
0,8
Industrie Het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen of goederen, of voor agrarische doeleinden, of het houden van dieren.
Kantoor 0,8 Administratie.
Logies 1,4 Het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak van mensen, zoals bijvoorbeeld een vakantiehuisje (bepalingsmethode NEN 5128!).
Logiesgebouw 1,0 Gebouw of een gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer logiesfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes.
Onderwijs 0,7 Het geven van onderwijs.
Overige gebruiksfunctie Gebruiksfunctie die niet één van de bovengenoemde gebruiksfuncties is, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt.
Sport 0,9 Het beoefenen van sport.
Winkel 1,7 Het verhandelen van materialen, goederen of diensten.
Woning/woongebouw 0,4 Woonfunctie of woongebouw (een woongebouw bevat twee of meer woonfuncties die zijn aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersruimte).

.