Geluidmetingen

Via deze pagina kun je doorlinken naar de realtime geluidmetingen.

De getoonde meetwaarden zijn echter nog ruwe meetgegevens waarop nog correcties van toepassing kunnen zijn.

Kanaal 1

Kanaal 2

Kanaal 3

.