EPC claim

Heeft u een nieuwbouwwoning gebouwd na 1996 ?

Dan was een EPC berekening verplicht bij de bouwaanvraag.

In een EPC berekening staan de uitgangspunten waarmee de woning aan de energie(zuinigheids) eis kan voldoen.

Het komt maar al te vaak voor dat een woning niet gebouwd is met de energiebesparende maatregelen die in de EPC staan opgenomen.
Dat betekent dat de woning is gebouwd in strijd met de verleende bouwvergunning en u bent opgezadeld met te hoge energierekeningen.

In het geval de verkoper van uw woning ook de aanvrager was van de bouwvergunning en als uw woning minder dan 10 jaar oud is kunt u via een civiele procedure geld van de verkoper terug vorderen.
Een eerste stap daartoe is dat eerst uitgezocht moet worden in hoeverre er is afgeweken van de EPC berekening die onderdeel uitmaakte van de bouwvergunning.

Wij kunnen u daarbij als deskundige, eventueel op no cure no pay basis, terzijde staan.

.